Loading...
KU@Sriracha

News Update

KU@Sriracha

Announcement

ประกาศรับสมัครงาน
อาจารย์/บุคลากร
ประกาศรับสมัครงาน
นิสิต
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้านค้า/ผู้ประกอบการ
วิทยาเขตศรีราชา
About Us

Welcome to KU@Sriracha

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีทั้งหมด 5 คณะวิชา แต่ละคณะ นักศึกษาจะได้สนุกกับการเรียนรู้จากอาจารย์ บุคลากร อุปกรณ์การเรียน และเครื่องมือที่ทันสมัยแบบ “Digital Campus” ที่เราเตรียมไว้ให้อย่างครบครัน เป็นมหาวิทยาลัยที่มากกว่ามหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ที่ให้มากกว่าความรู้ และเป็นวิทยาเขตที่ให้มากกว่าการศึกษา มีค่านิยมการปลูกฝังนิสิตให้มี “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” เเละบ่มเพาะนิสิตทุกคนด้วยความรักและความตั้งใจ การันตีด้วยรางวัลต่างๆ มากมายที่คณาจารย์และลูกศิษย์ได้รับ ทั้งหมดนี้ เพื่อส่งเสริมนิสิตทุกคนให้พร้อมเป็นบุคคลากรคุณภาพของโลกต่อไป

Read More

Faculties Kasetsart University Sriracha Campus

2473
Success Students
(ปี 2565)
28
Programs
11512
Students
5
Faculties
Categories

KU@Sriracha PR

KU@Sriracha

LifeStyle