ประกาศรับสมัครบุคลากรเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2565

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครบุคลากรเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2565 (อ่านรายละเอียด)

เอกสาร Download

     - แบบฟอร์ม แบบกรอกประวัติบุคลากรดีเด่น ประเภทสายวิชาการ

     - แบบฟอร์ม แบบกรอกประวัติบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุน(ทีม)

     - แบบฟอร์ม แบบกรอกประวัติบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุน(บุคคล)ผู้ฝากประกาศ  ::  นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 666106 / ณัชชญาดา คำสวัสดิ์ 666107 (สนง.วิทยาเขตศรีราชา)
ลงประกาศเมื่อ ::  10/11/2565 14:40 น.