เชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต หัวข้อ "ทักษะชีวิต ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง "

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตครั้งที่ 1  "หัวข้อ ทักษะชีวิต  ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง "

วันอังคารที่ 9  มีนาคม  2564  เวลา 13.30- 15.30 น. 

อบรมผ่านระบบออนไลน์    Microsoft Team 

ผู้ร่วมสมัคร  30 คนแรกมี ของรางวัลแจก

มีของรางวัล ระหว่างอบรมและตลอดการอบรม

**** แถมมีชั่วโมงกิจกรรมสุขภาพด้วย ****

ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต (666608)
ลงประกาศเมื่อ ::  1/3/2564 9:18 น.