โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ English For Job Interview By HR SCI  ภาษาอังกฤษพิชิตงาน

วันอังคารที่  2  มีนาคม  2564  เวลา 13.30 – 15.30 น.    อบรมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft  Team

**นิสิตที่เข้าร่วมอบรม 50 คนแรก มีของรางวัลให้ด้วยจร้า **
ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต (666603)
ลงประกาศเมื่อ ::  16/2/2564 12:41 น.