แจ้งเลื่อนปิดสนามกีฬากลางแจ้ง

ตามที่มีการแจ้งปิดสนามกีฬา บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อเพื่อปรับปรุงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นั้น เนื่องจากเกิดอุปสรรคในการก่อสร้างจึงต้องเลื่อนระยะเวลาการปิดและงดให้บริการ ออกไปจนถึง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ผู้ฝากประกาศ  ::  งานอาคารสถานที่ฯ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (666807)
ลงประกาศเมื่อ ::  14/12/2563 11:42 น.