ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ นิสิตรหัส 60 (ชั้นปีที่3) จาก วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 เป็น วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

- เอกสารแนบ -ผู้ฝากประกาศ  ::  งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (666528)
ลงประกาศเมื่อ ::  13/1/2563 14:23 น.