แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะจะทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและตัดกิ่งไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว มีผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งมหาวิทยาลัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวผู้ฝากประกาศ  ::  งานอาคารสถานที่ฯ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (2648)
ลงประกาศเมื่อ ::  7/12/2561 8:56 น.