คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

รอบพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2560

**(ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ims-admission.com)ผู้ฝากประกาศ  ::  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (2681)
ลงประกาศเมื่อ ::  3/10/2560 11:30 น.