กลับหน้าแรก
ศาสตร์ของแผ่นดิน
เกษตรศาสตร์ชิงชัย
ศรีราชารวมใจ
สายสัมพันธ์เกษตรศาสตร์
น้องใหม่
 
สายสัมพันธ์เกษตรศาสตร์

เนื้อร้อง ผศ ไพโรจน์ อุตรพงศ์และ บุญธรรม วงศ์ไชย
ทำนอง บุญธรรม วงศ์ไชย
ขับร้อง หมู่เมื่อลมทะเลพัดมา ศรีราชา แดนขจี สายฝน โปรยให้นนทรี
พรวารี พระพิรุณอวยชัย หนุ่มสาว เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิชา
ตั้งมั่น ในความดี มีคุณธรรม ดังปนิษธานของเรา

* คือสาย สัมพันธ์ เกษตรศาสตร์ หมายมาด ดำรง
คงไว้ ให้ยังคงอยู่ ตลอดไป เป็นสายใย ตลอดกาล
สั่งสม องค์ความรู้ ถ่ายทอดไปสู่ รุ่นใหม่
เชื่อมโยง ผูกพันธ์จิตใจ ผองเราไว้ ด้วยกัน

( ซ้ำ * ) Solo ( ซ้ำ * )

ให้ยังคงอยู่ ตลอดไป เพื่อเป็น สายใย เกษตรศาสตร์ดาวน์โหลดเพลงที่นี่