22-11-64 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติด้วยเครือข่าย IoT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
   19-11-64 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   19-11-64 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการเข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   18-11-64 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการยื่นคำร้องออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ


   22-11-64 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง เปิดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านเครื่องเขียนและกิ๊ฟช็อป ชั้นล่างอาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม จำนวน 1 ร้าน