ต้อนรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี และบุคลากรงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมนนทรีศรีราชา ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานในด้านการจัดการหอพักนักศึกษาและการบริหารพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด