พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยนาวีนานาชาติและมหาวิทยาลัย Minhaj University Lahore ประเทศปากีสถาน

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในนามรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยนาวีนานาชาติและมหาวิทยาลัย Minhaj University Lahore ประเทศปากีสถาน และกล่าวต้อนรับ Dr. Sajid Mahmood Shahzad รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Minhaj University Lahore ประเทศปากีสถาน ณ ห้องประชุมนนทรี ศรีราชา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา