งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA the Future 2023

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA the Future 2023 ณ โรงแรม Grande Centre Point Space Pattaya จ.ชลบุรี ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566
               การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Towards Sustainable Maritime Community" ซึ่งได้รับความสนใจจากประเทศรวม 19 ประเทศ และผู้เข้าร่วมงานจำนวน 106 คน