ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หารือแนวทางทำวิจัยร่วมกับ University of Applied Sciences, BHT-Berlin, ประเทศเยอรมัน

Start slideshow
               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา อาจารย์ทรงชัย จิตภักดีบดินทร์ และดร.ณัฐพล บุณยภักดี ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Hansjorg Mixdorff อาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Applied Sciences, BHT-Berlin, ประเทศเยอรมนี เพื่อร่วมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือการทำวิจัยในหัวข้อ Audio-visual attitudes in a cross-language setting ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา