KU Job Fair 2023

Start slideshow
               วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุณแจนาค เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคาร 13 พลศึกษา เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีโอกาสในการสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งช่วยในการลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการหางานให้กับนิสิตที่ต้องการสมัครงาน และสถานประกอบการ โดยภายในงานมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมเพื่อรับสมัครงานมากกว่า 40 บริษัท และมีตำแหน่งงานว่างกว่า 8,000 ตำแหน่ง