มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมใน โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

Start slideshow
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมในโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2 (2nd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) มีกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2566 ณ สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อร่วมวางรากฐานและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย โดยการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทสถาบันการศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไป มีสถาบันการศึกษาให้ความสนใจกว่า 60 แห่งทั่วประเทศไทย และมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 73 ทีม