วิทยาเขตศรีราชาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี

               เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา บุคลากร นักศึกษาและคณะภายใต้วิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์และร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน