โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก.
เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Start slideshow
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. KU Run เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในทุกวิทยาเขต และในแต่ละจังหวัดเครือข่ายของนิสิตเก่าทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 โดยสนามศรีราชาจุดปล่อยตัวนักวิ่งอยู่ ณ อาคารสระว่ายน้ำ ข้างอาคาร 13 พลศึกษา