สำรวจเส้นทางเขาน้ำซับ เพื่อใช้เป็นเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ และสถานที่ออกกำลังกายในอนาคต

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา,ดร.วรยศ ละม้ายศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ร่วมสำรวจเส้นทางเขาน้ำซับ เพื่อใช้เป็นเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ และเส้นทางสำหรับการออกกำลังกายแบบวิ่งเทรล (Trail running) ส่งเสริมการมีสุขภาพแข็งแรงแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้