นิทรรศการโครงการ 80 ปี เกษตรศาสตร์ เคียงคู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน "Low Carbon Society"

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัด นิทรรศการ โครงการ 80 ปี เกษตรศาสตร์ เคียงคู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ"Low Carbon Society" เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทยและครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การศึกษาและความรู้แก่นักเรียน นิสิต และประชาชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี กล่าวรายงาน,ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
               ทั้งนี้ ภายในโครงการนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Upcycling Upstying นำขยะพลาสติกต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ Eco-Desien” โดย วิทยากร จากบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน” โดยโครงการบ้านผีเสื้อ คุณธนัย โพธิสัตย์ บริษัท Enapter จำกัด ณ ห้องโถงนิทรรศการชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา