ร่วมสืบสานงานประเพณีขนมไทย ชุมชนบ้านชากยายจีนและพื้นที่ใกล้เคียง

Start slideshow
               วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรและนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ร่วมสืบสานงานประเพณีขนมไทย ชุมชนบ้านชากยายจีนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยนายกจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาให้การสนับสนุนเครื่องดื่มสมุนไพรภายในงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะนำรายได้จากการขายขนมไทยของชุมชน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กของชุมชนบ้านชากยายจีนและชุมชนวัดมโนรมในช่วงประมาณต้นปี 2566 ต่อไป