ประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา, คุณพนมพร สาคร ผู้อำนวยการกองบริการกลาง และ คุณมาลี ใจตั้ง หัวหน้างานห้องสมุด เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต โดยกำหนดให้การประชุม ครั้งที่ 3/2565 วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไป