ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 26

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมมอบกระเช้า และปลูกต้นตาล (ดงตาลสัมพันธ์) กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมพิธีสงฆ์ โดย รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 26
               ทั้งนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต ,หน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะ และการมอบทุนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย