เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาเก่า

Start slideshow
               วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยดร.วรยศ ละม้ายศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาเก่า ณ สวนป่าวัดบ้านนา (ลานธรรม) ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุดังกล่าว ดำเนินเปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ได้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนป่าวัดบ้านนา ทั้งนี้มีนายกฯ คุณจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเคารพธงชาติและกิจกรรมสันทนาการของผู้สูงอายุอีกด้วย