คณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

Start slideshow
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา, ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.วรยศ ละม้ายศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คุณธวัชชัย ศรีทอง เพื่อรายงานการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การบริหารพื้นที่เขาน้ำซับและพื้นที่ในตำบลบ่อทอง พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชลบุรีในอนาคต