วิทยาเขตศรีราชา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และคณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,334,000 บาท