พิธีเปิด U-Store by SPVi

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล เดินหน้าเปิด U-Store by SPVi ล่าสุด ณ อาคาร 24 ชั้น 1 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ นายพงษ์สันต์ โมฬี Assistant Vice President of Operations บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี
               โดย U-Store by SPVi สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple แบบครบครัน ไม่ว่าจะเป็น Mac, iPad, iPhone, AirPods รวมถึง Apple Accessories อีกมากมายสำหรับการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หาความรู้และไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในราคาเพื่อการศึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและนิสิต