พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประจำปีการศึกษา 2564

Start slideshow
               วันที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอขอบคุณรูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์