ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2564

Start slideshow
               ระหว่างวันที่วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2564 ณ อาคาร 13 พลศึกษา โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต ทั้งนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นการฝึกซ้อมระดับวิทยาเขต ซึ่งทำการฝึกซ้อมโดยคณะกรรมการฝึกซ้อมและคณะกรรมการกลางฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิตก่อนการซ้อมใหญ่และพิธีรับจริงในระดับมหาวิทยาลัย