เข้าร่วมงาน "Cyber security and PDPA Ultimate guide for education"

               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับเกียรติเชิญร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ "Cyber Security and PDPA Ultimate Guide for Education " ณ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
               งานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวเพื่อวางแผนการดำเนินงานและออกแบบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายการใช้ข้อมูลได้ตามฐานกฎหมายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นการแนะนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์การจัดการและปกป้องข้อมูลได้ง่ายๆ ทางไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมาย, กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษารวมถึงการแนะนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์การจัดการและปกป้องข้อมูลได้ง่ายๆ เพื่อนำมาเป็นเเนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีมารตรการทางด้านเทคนิคและมาตรการการจัดการองค์กรที่เหมาะสมต่อไป