ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง
BCG Model

Start slideshow
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย ดร.วรยศ ละม้ายศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน วิทยาเขตศรีราชา และผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมเสวนาวิชาการด้านการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG Model ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี