น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พิธีถวายพระพรชัยมงคลเริ่มเวลา 9.00 น. ประกอบด้วย การถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล การฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงเพลงโดยวงดนตรี KU Wind Symphony นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี