กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดเตรียม/จัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยทีมงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดเตรียม/จัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (UI Green Metric World University Ranking) ณ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้บริหารและตัวแทนจากส่วนงานภายในวิทยาเขตศรีราชาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง