นิสิต มก.ศรช. เข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนกลุ่มไทยออยล์ ประจำปี 2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา , อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2565 ในโอกาสครบครบ 59 ปี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้กับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 247 ทุนและกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา 11 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ณ ห้องออดิเทอเรียม หอประชุมไทยออยล์
               โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ได้รับทุนประเภทปีต่อปี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยเป็นนิสิตที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี และเป็นผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ในการนี้กองทุนกลุ่มไทยออยล์ ยังได้มอบเงินเพื่อสถาบันการศึกษา จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาอีกด้วย