โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา, อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาเขตศรีราชา, ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และผอ.อุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดแหลมฉบังเก่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการสืบสานงานบุญอันทรงคุณค่า ร่วมสืบสานประเพณีไทย