ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบสวน 60 ปีไทยออยล์

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา และดร.วรยศ ละม้ายศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบสวน 60 ปีไทยออยล์ – นครแหลมฉบัง โดยนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสวนสาธารณะดังกล่าว
               ซึ่งวัตถุประสงค์การก่อสร้างสวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชา ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สามารถไปใช้บริการลานออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ลานกิจกรรม พร้อมสามารถศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้ ในพื้นที่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย