โครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

Start slideshow
               ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่สำหรับนิสิต KU82 โครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” (Proud to be KU) โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา ได้ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับลูกนนทรี KU82 อย่างอบอุ่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
               - กิจกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดินวิถีใหม่ ในวันที่ 21 และ 23 มิถุนายน 2565 กิจกรรมที่จะทำให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจกับการปรับใช้ชีวิตกับความยั่งยืน
               - กิจกรรม Proud to be KU ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนนทรีช่อใหม่ KU82 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์