วันรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

Start slideshow
               ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (KU 82) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 13 พลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา