ดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตศรีราชา

Start slideshow
               ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2565 ทีมงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565