ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และทำความสะอาดบริเวณหอพักนิสิต

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทีมงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และทำความสะอาดบริเวณหอพักนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565