ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำภายในวิทยาเขตศรีราชา

Start slideshow
               ในเดือนมิถุนายน 2565 ทีมงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำภายในวิทยาเขตศรีราชา เพื่อรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565