ดำเนินการทาสี ตีเส้นงานจราจร

Start slideshow
               ในเดือนมิถุนายน 2565 ทีมงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการทาสี ตีเส้นงานจราจร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565