โครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทั่วไป ร่วมกับงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการ และรับการฝึกฝนทบทวนระเบียบวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา กล่าวแนะนำด้านการปฏิบัติงาน และความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยคุณบุเรงนอง จักรมุณี หัวหน้างานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้