มอบข้าวกล่อง น้ำดื่มและชุด PPE ในโครงการ KU พารอด ภายใต้โครงการอว.พารอด

         วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา และผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา เป็นตัวแทนมอบชุด PPE ,ข้าวกล่องจำนวน 200 ชุดและน้ำดื่มจำนวนมากกว่า 200 ขวด แก่ตัวแทนอาสาสมัครในชุมชนตลาดอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ KU พารอด ซึ่งสนองนโยบายโครงการ อว.พารอด ณ ศาลเจ้าเซียะบ่อเนี๊ยะ ทั้งนี้ อาสาสมัครของชุมชนได้นำไปกระจายต่อให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

8 19 20 22 35 48
58 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 79
80 82 83