ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการร่วมกับ รพ.แหลมฉบัง บริการวัคซีนเข็ม 2 ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก อว.

         เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง บริการวัคซีนเข็ม 2 ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก อว.โดยมีผู้เข้ารับวัคซีนจำนวนประมาณ 1,500 คน ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา ได้นำทีมบุคลากร เพื่อตรวจเยี่ยมบุคลากร-นิสิตที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และนิสิตจิตอาสา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย เข็มฉีดยา จำนวน 6,000 ชุด และชุด PPE จำนวน 300 ชุดให้กับหน่วยฉีดวัคซีน เพื่อบริการกับชุมชนต่อไป

10 37 45 61 67 79
80 81 90 91 94 102
114 123 124