มก.ศรช. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Start slideshow
         เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2564 วิทยาเขตศรีราชา ได้ทำความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัส ณ อาคาร 7 โรงอาหารกลาง, อาคาร 8 หอพักนิสิต, อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม, อาคาร14 หอสมุดอนุสรณ์ และอาคาร 1 บริการวิทยาการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจากการระบาดของโควิด-19