พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ม.เกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 โดยมีบุคลากร สนง.วิทยาเขตศรีราชาเข้ารับรางวัล ได้แก่ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 14 ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เรื่องการรรับสมัครขอทุนการศึกษาออนไลน์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (กองบริหารวิชาการและนิสิต สนง.วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ผอ.อุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ , คุณคณิต โลหากาศ เป็นผู้รับมอบรางวัล) บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนง.เงินรายได้ และ พนง.ราชการ (คุณทิวา อุ่นแก้ว) และ รางวัลชมเชย พนง.มหาวิทยาลัย กลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ (คุณนิภาภัส สาครดี) ณ อาคาร 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

132017192 3861208550598118 4647600148794374601 o 132844689 3861209310598042 2525181431164606135 o 133149866 3861204187265221 6203928995316134210 o 132037824 3861204237265216 9078004126037058479 o 132547873 3861201153932191 5790118135610398277 o 131986496 3861204567265183 3803990832463515466 o
S  106905795 S  14549079