มอบเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12

         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา และตัวแทนบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา ได้มอบเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 35 เครื่อง ให้กองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 โดยกองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ 2 จะนำเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปใช้จัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (แบบปิด) เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการไทย ก้าวทันเทคโนโลยี

DSC 0201 DSC 0229 41163 30 41163 39 DSC 0197 DSC 0214
DSC 0220 DSC 0209 DSC 0204