วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลระดับกลางจากวิทยาเขตกำแพงแสน

         เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 อ.อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศได้ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลระดับกลางจากวิทยาเขตกำแพงแสน นำโดยรองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบ 5G และห้องCo-working space และโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC (DAT) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

201005 0 201005 1 201005 2 201005 4 201005 6 201005 7