พิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

         เมื่อวันนที่ 3-4 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดรับจริงระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนโดยในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ผศ.น.สพ.ดร เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ได้กล่าวแสดงความยินดีรวมถึงให้ปัจฉิมโอวาทแก่เหล่าบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร 13 พลศึกษา

KUCON63 201006 0067 KUCON63 201006 0130 KUCON63 201006 0162 KUCON63 201006 0070 KUCON63 201006 0077 KUCON63 201006 0102
KUCON63 201006 0093 KUCON63 201006 0108 KUCON63 201006 0113 KUCON63 201006 0115 KUCON63 201006 0013 KUCON63 201006 0017
KUCON63 201006 0018 KUCON63 201006 0001 KUCON63 201006 0190 KUCON63 201006 0187 KUCON63 201006 0186